Sångstycke för två monitorer och 22 på bänkar sittande
Song Piece for two monitors and 22 persons on benches